JDU.mn Гацуурт ХХК - Өвчинөөс хамгаалах бодис Метаксил, С

Гацуурт ХХК - Өвчинөөс хамгаалах бодис Метаксил, С

Зориулалт

  • Төмс, сонгино, лооль, өргөст хэмхийн талбайд гарсан бүх төрлийн өвчиний эсрэг цацна.

Үйлчилэх бодис

  • манкоцеб,640г/кг+металаксил,80гр/кг

Савалгаа ,хэмжих нэгж

  • Коробка12кг (ВРП 0.5кг)

Хэрэглэгдэх норм

  • 2-2.5л/га

Ажлын уусмал

  • Төмс 400л/га, өргөст хэмх 400-600л/га, Лооль 300-500л/га, сонгино 600-800л/га, усан үзэм 800-1000л/га