JDU.mn Гацуурт ХХК - ХАКЕР, ВРГ

Гацуурт ХХК - ХАКЕР, ВРГ

Зориулалт

  • Байцаа, манжингийн талбайн хог ургамлын эсрэг цацна.

Үйлчлэх бодис

  • Клопиралид,750г/кг

Савлагаа, хэмжих нэгж

  • флакон 1кг

Хэрэглэгдэх норм

  • 0.04-0.2л/га

Ажлын уусмал

  • 200-300л/га