JDU.mn Гацуурт ХХК - JOHN DEERE 6J  ТРАКТОР

Гацуурт ХХК - JOHN DEERE 6J ТРАКТОР

Модел Нэгж 1654 / 6165J 1854 / 6185J 6205J
Хөдөлгүүр
Хөдөлгүүрийн загвар   PowerTech 6.8 L Diesel engine
Хөдөлгүүрийн хүчин чадал кВт/мх 121 кВт / 165 мх 136 кВт / 185 мх 151 кВт / 205 мх
Хүч сунгах голын чадал кВт/мх 103.2 кВт / 140 мх 115.6 кВт / 157 мх 128.4 кВт / 174 мх