JDU.mn Гацуурт ХХК - JOHN DEERE 8R  ТРАКТОР

Гацуурт ХХК - JOHN DEERE 8R ТРАКТОР

Модел Нэгж 8270R 8295R 8370R
Хөдөлгүүр
Хөдөлгүүрийн загвар   PowerTech 9.0 L Diesel engine
Хөдөлгүүрийн хүчин чадал кВт/мх 199 кВт / 270 мх 217 кВт / 295 мх 272 кВт / 370 мх
Хүч сунгах голын чадал кВт/мх 167 кВт / 225 мх 184 кВт / 247 мх 233 кВт / 313 мх